O společnosti

Firma ZAHRADNÍK Z. s.r.o. vznikla v raoce 1996 jako nástupnická společnost instalatérské firmy současného jednatele pana Zdeňka Zahradníka. Od počátku bylo cílem společnosti poskytovat komplexní služby v oblasti zásobování teplem, vodoinstalací a plynoinstalací v takovém odborném a technickém zázemí, které umožňuje vyhovět všem požadavkům nejnáročnější klientely.

S postupným nárůstem na současných 30 zaměstnanců se dvakrát změnilo i sídlo společnosti. Nyní sídlíme ve vlastním objektu s instalačními dílnami, skladovacími prostorami a vlastní dopravou.

Filozofií společnosti je projektovat a montovat systémy, které nejvíce vyhovují požadavkům a přání zákazníka a to i pro nejsložitější technologické celky.
Za dobu své existence rozšířila společnost svou činnost o dodávky rozvodů chlazení, strojoven chlazení, rozvodů tlakového vzduchu, kompresorových stanic, plynových kotelen všech rozsahů, parních výměníkových stanic, podtlakového odvodnění střech GEBERIT, přípojek vody, přípojek plynu, zemních prací a projekčních prací. Sehraný tým špičkových odborníků využívající moderní techniku při montážních pracích i v předvýrobní přípravě je zárukou vysoké profesionality všech služeb.

Dnes můžeme konstatovat, že naše záměry se naplnily a o úspěšnosti naší společnosti svědčí i širokospektrální seznam referenčních míst a spokojených klientů.